ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

รายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ

 
  • :: วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (คลิก!)
    โดยตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ วารสารนั้นต้องถูกจัดอยู่ใน Q1-Q4, ในปีล่าสุด, ใน Subject category ที่ตีพิมพ์
  •  
  • :: วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI (คลิก!)
    อ่าน การใช้งานฐานข้อมูล ISI Journal Citation Reports เพื่อตรวจสอบค่า Journal Impact Factors โดย อโนชา เล่าพิทักษ์
  •  
  • :: วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Scopus (คลิก!)