ติดต่อเราได้ที่

   
  กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สำนักวิจัยและพัฒนา)
   
  290 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
   
  โทร.044-466111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052 ต่อ 185   
   
  โทรสาร.044-465668
   
  E-mail :: journal@nmc.ac.th