ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความลงวารสาร

 
     ผู้เขียนบทความ ต้องชำระค่าตีพิมพ์บทความลงวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 4,000 บาท
และท่านจะได้รับเล่มวารสารฉบับที่ท่านลงตีพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ

โดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา
เลขที่บัญชี 491-0-25348-3
ส่งสำเนาใบชำระเงินพร้อมใบสมัครสมาชิกวารสาร
มาที่ e-mail : journal@nmc.ac.th หรือ Fax. 044-465668 ถึง สำนักวิจัยและพัฒนา


หลังจากชำระค่าตีพิมพ์ และออกหนังสือตอบรับแล้ว วิทยาลัยนครราชสีมาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี